Bước đi ban đầu, EEZY xuất phát từ việc xây dựng cộng đồng trực tuyến hỏi đáp về tiếng Anh. Cộng đồng trực tuyến EEZY hướng đến sự giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong môi trường văn hóa trao đổi chuẩn mực.


Phiên bản alpha của EEZY dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm 2011.